FAQ

CO POTŘEBUJETE VĚDĚT,

NEŽ WEB ZAČNETE VYUŽÍVAT

.

1.   Jak mohu web využívat?

Web lze využívat plnohodnotně. Na web lze umístit libovolný obsah, přičemž v rámci dané ceny lze požadovat i jeho průběžné úpravy, a to včetně periodického přidávání obsahu.

 

2.   Jak dlouho mohu web využívat?

Web je k dispozici bez časového omezení, tedy na dobu neurčitou. Web lze pak přestat využívat kdykoliv. Výpovědní lhůta činí 1 měsíc.

 

3.   Jak se využití webu týká mé stávající internetové prezentace?

Nový web lze využívat, aniž by bylo nutné cokoliv měnit na provozu Vašeho stávajícího webu. Nový web lze tedy provozovat souběžně s webem současným, pokud ho ten nový nemá samozřejmě nahradit. Nový web ale může bsahovat odkazy na web primární, pokud je to žádoucí.

 

4.   Jsou s webem poskytovány další služby?

V rámci dané ceny jsou s webem poskytovány všechny další související služby. V případě potřeby lze tedy využít webhosting, nutný pro umístění požadovaného obsahu na web, a na doméně webu lze zřídit a provozovat i e-mailové adresy, a to v neomezeném počtu.

 

5.   Jakou mám garanci?

Bezproblémové využívání webu je garantováno smluvně. Protože součástí smluvních ujednání je také náhrada případné škody z naší strany při výpadku provozu, naší prioritou je zajištění bezchybného provozu webu. Z naší strany pak nemůže být využívání webu jednostranně ukončeno.

 

6.   Jaká je frekvence placení?

Frekvence zasílání vyúčtování je standardně čtvrtletní. Nicméně si lze zvolit frekvenci placení i jinou – pololetní, roční nebo i delší.