Co potřebujete vědět, 

než doménu začnete využívat

.

1.   Jak mohu doménu využívat?

Doména je připravená k plnohodnotnému využití. Na doménu lze tedy umístit internetovou prezentaci, stejně jako lze doménu přesměrovat na již existující prezentaci umístěnou na jiné doméně. V rámci dané ceny lze na doméně zřídit a využívat také e-mailovou adresu/y.

.

2.   Jak dlouho mohu doménu využívat?

Doména je k dispozici na časově neomezenou dobu, tedy na dobu neurčitou. Doménu lze pak přestat využívat kdykoliv, přičemž výpovědní lhůta činí 1 měsíc.

 .

3.   Jak se využití nové domény týká mé domény stávající?

Novou doménu lze využívat, aniž by bylo nutné cokoliv měnit na provozu vaší stávající internetové prezentace. Novou doménu lze tedy využívat souběžně s doménou existující, pokud samozřejmě nová doména nemá nahradit tu stávající. Nejčastější formou využití nové domény je její přesměrování. Na nové doméně tedy může být nastaveno přesměrování tak, aby se návštěvníci této domény dostali na Vaši stávající internetovou prezentaci.

.

4.   Jsou s doménou poskytovány další služby?

V rámci dané ceny jsou s doménou poskytovány všechny další související služby. V případě potřeby lze tedy využít webhosting, který je nutný pro umístění prezentace na doménu, a na doméně lze také zřídit a provozovat e-mailové adresy, v libovolném počtu.

 .

5.   Jakou mám garanci?

Bezproblémové využívání domény je garantováno smluvně. Protože součástí smluvních ujednání je také náhrada případné škody z naší strany při výpadku provozu, naší prioritou je zajištění bezchybného provozu domény. Z naší strany pak nemůže být využívání domény jednostranně ukončeno.

 .

6.   Mohu za službu platit jinak než měsíčně?

Vyúčtování za využívání domény je standardně zasíláno měsíčně. Lze si nicméně zvolit frekvenci placení i jinou – čtvrtletní nebo roční.