Přínos domény pro vaše podnikání

.

O doméně už to tolik není. Opravdu?

Možná jste od někoho slyšel/a, že o doméně už to dnes není, a to především ve vztahu k optimalizaci pro vyhledávače (SEO). Je pravdou, že klíčová slova v doméně už dnes nejsou jediným faktorem, který ovlivňuje výslednou pozici odkazu ve vyhledávačích, existence klíčových slov v doméně a její stáří však stále váhu mají.

Optimalizace ale každopádně není jediným důvodem pro využití domény.

.

Dosavadní propagace webu

Pokud provozujete web, kde prezentujete své služby nebo zboží, určitě jste se zabýval/a otázkou, nebo dříve či později budete, jak vám web při prodeji pomáhá. Možná už jste v této souvislosti investoval/a také nějaké peníze do optimalizace pro vyhledávače nebo PPC (placená reklama ve vyhledávačích). Nejste si však jist/a, zda se vám takto vynaložené tisíce, nebo spíše desítky tisíc, vracejí. A možná už se v tom všem také ztrácíte.

Nabízíme vám jiný přístup, levnější. Spojte svou prezentaci s doménou, která vystihuje vaše zaměření!

.

Přínosy domény

Jaké jsou tedy konkrétní přínosy takové domény pro vaše podnikání? V souvislosti s posuzováním této otázky je potřeba si uvědomit dvě základní skutečnosti:

web by měl být vaším nejvýkonnějším obchodníkem a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      e-mail je a zůstane nejvýznamnějším komunikačním kanálem.

Ano, u obou těchto nástrojů je využívána doména. Pokud si tuto skutečnost uvědomíme, je zřejmé, jaký význam doména pro úspěšné podnikání může mít.

Doména má tedy svůj zásadní význam ze tří důvodů:

.

1. Ztotožnění

Využitím domény, která vystihuje danou oblast, má vaše společnost nakročeno stát synonymem poskytovatele služeb nebo zboží v této oblasti.  Firma zabývající se pokládáním podlah určitě může mít svou prezentaci umístěnou na adrese www.podlahynovak.cz, anebo se může prezentovat na doméně www.podlahy.cz.

Jistě ten rozdíl vnímáte. Lze předpokládat, že firma využívající výstižnou doménu má ambice přesáhnout svůj region a bude tedy zřejmě úspěšnější oproti ostatním. A lze také předpokládat, že služby této firmy tak budou na jisté úrovni a v kvalitě prověřené časem.

.

2. Zapamatovatelnost

Protože doména vystihuje danou službu nebo zboží je také zapamatovatelná! Ve snaze najít požadovanou službu co nejrychleji někdy zadáváme vystihující slova jako adresu také přímo do adresového řádku svého prohlížeče (např. www.bryle.cz nebo www.cistenikobercuplzen.cz, apod.). Aniž by tedy o existenci vaší firmy potenciální zákazník věděl, najde vás tímto způsobem.

A až vaši zákazníci budou znovu řešit potřebu v dané oblasti, vzpomenou si také v první řadě na vás a nikoliv na vaši konkurenci, která si pro svou prezentaci zvolila doménu, která výstižná není.

A která z e-mailových adres myslíte, že je pak pro běžného člověka zapamatovatelnější: novak62@volny.cz nebo info@podlahy.cz?

.

3. Optimalizace pro vyhledávače (SEO)

Přestože doména obsahující klíčová slova sama osobě neznamená nejvyšší pozici mezi odkazy ve výsledku vyhledávání, podstatnou váhu v rámci optimalizace má a kdo doménu s vhodnými klíčovými slovy nemá, je znevýhodněn, protože vše ostatní mají k dispozici všichni.

K požadovanému efektu vám tedy doména pomůže, a co je také podstatné, při vynaložení nižších nákladů ve srovnání s doménou neobsahující klíčová slova.

Důležitou skutečností je pak i to, že zvýrazněné klíčové slovo poutá větší pozornost mezi vyhledanými odkazy. Pokud jste si toho dosud nevšiml/a, vyhledávač ve výsledku vyhledávání zvýrazňuje zadávané slovo (slovní pojení) v adrese odkazu (doméně).

.

Další krok

Využitím domény tedy nyní máte možnost získat všechny výše uvedené efekty s ní spojené. Pokud chcete vaše podnikání posunout dále, objednejte doménu a hned ji zapojte do vaší propagace. Pokud to neuděláte vy, udělá to někdo jiný.